СПРУТ-Монітор

Програма призначена для дистанційного зчитування значень температур з багатоканальних блоків вимірювання температур «Спрут-16», «Спрут-24», «Спрут-32». Двосторонній обмін даними здійснюється за допомогою протоколу ModBus RTU з використанням інтерфейсів RS232 або RS485.
 У вікні програми відображаються значення 32 температур.

                    

ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022