• Автоматизація роботи газового пальника. Контроль 22 аварійних параметрів, передпусковий контроль. Забезпечення вимог безпеки роботи пальника відповідно до ГОСТ 21204.
• Регулювання теплової потужності пальника по заданій оптимальній температурі допалювання шкідливих викидів.
• Регулювання температури масла прямим і байпасним шиберами масляного теплообмінника. Функція швидкого розігріву масла.
• Регулювання температури води прямим і байпасним шиберами водяного теплообмінника.
• Видача та реєстрація всіх технологічних параметрів установки допалення на ПК оператора (АРМ) або на дистанційну панель. Виведення 10 температурних графіків.
• Зручне меню налагодження газового пальника в ручному режимі (без контролю аварійних параметрів) і в автоматичному режимі (з контролем аварійних параметрів). Перевірка таблиці ступенів.
• Коректне вимкнення установки з охолодженням масла і води до заданої температури.
• Додаткові сигнали дистанційного контролю вентилятора основного технологічної лінії.
• Розширений журнал аварій. Містить 100 останніх аварій. Записує всі параметри установки на момент виникнення аварії.
• Окремий силовий шафа управління масляною станцією. Контроль параметрів. Ручний та автоматичні режими роботи.

ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022