• Автоматизація роботи газового пальника або теплогенератора відповідно до ГОСТ 21204. 
• Підтримка заданої температури сушильного агента в зоні сушки зміною теплової потужності пальника або теплогенератора.
• Вимірювання вологості зерна за допомогою ємкісних, СВЧ-датчиків вологості. Перерахунок в реальну вологість зернопродуктів. Програмне калібрування датчиків вологості.
• Змінюючи швидкість відкриття КЕП і змінюючи кількість сушильного агента підтримується задана вологість зернопродуктів на виході з сухої шахти. Передбачений ручний і автоматичний режим роботи КЕП.
• В залежності від вологості відпрацьованого агента з осадовою камери регулюється відкриття шибера каналу рециркуляції.
• Управління та контроль приводами вентиляторів, датчиками рівня зерна, датчиком руху норій.
• Зв'язок з ПК по RS-232/RS-485. Програма управління зерносушаркою має журнал аварій, дії оператора, оперативні (за останні 2 години) і добові графіки зміни вологості зерна, температур.

ЭЛектронные Автоматизированные Системы | 2022